Zaloguj się

Publiczne odtwarzanie muzyki

 

W rozumieniu art. 6 pkt 9 w związku z art. 101 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

odtworzeniem fonogramu lub wideogramu jest jego udostępnienie bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których fonogram lub wideogram został zapisany, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym fonogram lub wideogram jest nadawany. Dokonując zatem publicznego odtworzenia fonogramu lub wideogramu użytkownicy zobowiązani są do zawarcia ze ZPAV, STOART, ZAIKS oraz SAWP umowy określającej wysokość oraz warunki płatności wynagrodzenia z tytułu odtwarzania fonogramów i/lub wideogramów.

Producenci

 

MOVE YA!

MTrax

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą polityką prywatności.