Zaloguj się

Koszty korzystania z muzyki

 

Wykorzystanie muzyki w celach innych niż prywatne wiąże się z koniecznością uzyskania zgody uprawnionych twórców, artystów i producentów, lub co najmniej z koniecznością wniesienia stosownych opłat.

Każde nagranie jest jednocześnie:

utworem

kompozytor skomponował muzykę, autor napisał tekst (przysługują im do utworu prawa autorskie)

artystycznym wykonaniem

dany utwór jest wykonywany przez konkretnego wykonawcę, np. solistę, orkiestrę, zespół (artystom wykonawcom przysługują prawa pokrewne)

fonogramem lub wideogramem

dany utwór wykonywany przez konkretnego wykonawcę zostaje zarejestrowany (nagrany) przez producenta w postaci nagrania dźwiękowego - fonogramu (na płycie, kasecie, itp.) lub w postaci nagrania audiowizualnego - wideogramu (obraz + dźwięk), np. wideoklipu, filmu czy programu muzycznego (producentowi fonogramu/wideogramu przysługują prawa pokrewne)

Korzystając zatem z jakiegokolwiek nagrania, korzysta się z praw wszystkich ww. grup uprawnionych jednocześnie. I każdej należy zapłacić wynagrodzenie.

Sposób wnoszenia tego wynagrodzenia zależy od sposobu wykorzystania nagrania.

W przypadku publicznego odtwarzania, nadawania, retransmisji kablowej wynagrodzenie jest wnoszone za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania:

  • Autorów reprezentuje Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS)
  • Artystów wykonawców reprezentują dwie organizacje: Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych (SAWP) i Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART. Każda z organizacji artystów reprezentuje inną ich grupę, i każda - w imieniu swoich członków - uprawniona jest do pobierania wynagrodzenia od użytkowników muzyki.
  • Producentów jako jedyny reprezentuje - Związek Producentów Audio Video (ZPAV)

Każda z wyżej wymienionych organizacji posługuje się odpowiednimi tabelami stawek, które określają wysokość należnych opłat.

Producenci

 

MOVE YA!

MTrax

Ta strona używa plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą polityką prywatności.